Regulamin księgarni www. sklep.danwit.pl

obowiązujący od 25 grudnia 2014 roku.

 §1

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy www.sklep.danwit.pl prowadzony jest przez sprzedawcę:

Centrum Zdrowia Dan-Wit,
ul. Gen. W. Andersa 2F,
42-200 Częstochowa
www.sklep.danwit.pl
tel. 34-3623-499.

§2

Warunki dotyczące sprzedaży towarów

1. Centrum Zdrowia Dan-Wit, zwany dalej Sprzedawcą, za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym http://www.sklep.danwit.pl oferuje sprzedaż towarów znajdujących się jego w ofercie handlowej, w szczególności książek oraz indywidualnych programów żywieniowych. Oferowane na stronach badania wymagają osobistego kontaktu Klienta.

2. Stroną umowy sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą, zwana dalej Klientem, może być osoba fizyczna wyłącznie pełnoletnia i mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

3. Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony http://www.sklep.danwit.pl lub telefonicznie pod numerem

Tel: 34-3623-499.

4. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Stronami).

5. Klient ma możliwość wprowadzania zmian w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury przez Sprzedawcę, co następuje w momencie pakowania towaru, bezpośrednio poprzedzającego wysyłkę zamówionego towaru do Klienta, o której Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (email).

6. Do każdego zamówienia, w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów, wystawiany jest paragon lub faktura.

7. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy, otrzyma zwrot wpłaconej kwoty pieniężnej na poczet zamówionych towarów.

 

§3

Ceny

 

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronach http://www.sklep.danwit.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) jako ceny brutto.
2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Koszty i czas dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 

§4

Warunki dostawy towaru

1. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Sklep akceptuje następujące formy płatności za sprzedany towar: - gotówką przy odbiorze u listonosza, przelew na konto, gotówka przy odbiorze osobistym w firmie.

 

§5

Odstąpienie od umowy

 

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz.U. 24 czerwca 2014 r.

Poz. 827),  Klient będący konsumentem, tzn. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu dostępnym poniżej lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

2. Zwracany towar wraz z paragonem lub fakturą należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres Sklepu.

2. Płyty CD, DVD, CD-ROM muszą być zwrócone w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Po usunięciu przez Konsumenta oryginalnego opakowania, prawo odstąpienia od umowy, o jakim mowa jest w ust. 1 powyżej, nie przysługuje.

3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na adres sklepu za pobraniem.

4. Zwrot kwoty wpłaconej z tytułu ceny sprzedaży towaru nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy lub adres.

 

§6

Reklamacje

 

1. Jeżeli towar ma wady fizyczne lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania na adres Sprzedawcy. Wraz odsyłanym wadliwym artykułem, prosimy o dokładne opisanie wady i przesłanie paragonu lub faktury.

2. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 7 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki przez Klienta.

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny towaru albo wybrać inny towar z oferty Sklepu w cenie odpowiadającej cenie towaru, co do którego została zgłoszona reklamacja.

4. Zwrot kwoty z nastąpi w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji, przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub adres.

 

§7

Dane osobowe

 

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Centrum Zdrowia Dan-Wit oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 

3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.

4. Powierzone Centrum Zdrowia Dan-Wit dane osobowe, w szczególności imię nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu przetwarzane będą:

a) w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień

b)jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Centrum Zdrowia Dan-Wit.

 

§8

Postanowienia końcowe

 

1. Potwierdzeniem umowy sprzedaży jest wydrukowany i przekazany klientowi wraz z przesyłką paragon lub faktura.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy o prawie konsumenta z 30 maja 2014 roku oraz Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać centrum Zdrowia Dan-Wit mailowo:  http://www.sklep.danwit.pl, telefonicznie: 34-3623-499, drogą pocztową oraz osobiście w siedzibie firmy ul. Gen. W. Andersa 2F, 42-200 Częstochowa.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25-12-2014.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Centrum Zdrowia Dan-Wit,
ul. Gen. W. Andersa 2F,
42-200 Częstochowa
http://www.sklep.danwit.pl
tel. 34-3623-499

Ja …....................................................................

niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu
od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1. …..........................................................................................
2. …..........................................................................................
3. …..........................................................................................
4. …..........................................................................................
5. …..........................................................................................
Data odbioru: ….................................................
Imię i nazwisko konsumenta: …...........................................................
Numer zamówienia: …....................................
Numer konta: …............................................................................................
Adres konsumenta:
..........................................................................................
…..........................................................................................
…..........................................................................................
Podpis konsumenta: ................................................................................................
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data wypełnienia: …..........................................


Koszyk 

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Koszyk

Kategorie

Newsletter

Centrum Zdrowia Dan-Wit informuje, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies – ciasteczka. Używamy cookies w celu umożliwienia funkcjonowania niektórych elementów naszych stron internetowych, zbierania danych statystycznych i emitowania reklam. Pliki te mogą być także umieszczane na Waszych urządzeniach przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu stosowania cookies oraz zmianie ustawień ciasteczek w przeglądarce.